RoháčekEzechiel19,13

Ezechiel 19:13

A teraz je za­sadený na púšti, vo vy­práh­lej zemi žíz­nivej.


Verš v kontexte

12 Ale bol vy­tr­hnutý v prch­livos­ti a hodený na zem, a východ­ný vietor usušil jeho ovocie; jeho sil­né prúty sa vy­lámaly a uschly; oheň to strávil. 13 A teraz je za­sadený na púšti, vo vy­práh­lej zemi žíz­nivej. 14 Krome toho vy­šiel oheň z prúta jeho konárov; strávil jeho ovocie, a nie je na ňom sil­ného prúta na berlu panovať. Je to trúch­lo­spev a bude na trúch­lo­spev.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

13 A teraz je za­sadený na púšti, vo vy­práh­lej zemi žíz­nivej.

Evanjelický

13 A teraz bol pre­sadený na púšť, do krajiny suchej a vy­pra­hnutej.

Ekumenický

13 Teraz bol pre­sadený na púšť, do krajiny suchej a vy­pra­hnutej.

Bible21

13 Teď je přesaze­na do pouště, do země su­ché a vy­prahlé.