EvanjelickýEzechiel19,13

Ezechiel 19:13

A teraz bol pre­sadený na púšť, do krajiny suchej a vy­pra­hnutej.


Verš v kontexte

12 Avšak bol vy­tr­hnutý v prch­kos­ti, zhodený na zem a východ­ný vietor ho vy­sušil; jeho plody boli str­hané a uschli moc­né prúty; strávil ho oheň. 13 A teraz bol pre­sadený na púšť, do krajiny suchej a vy­pra­hnutej. 14 Po­tom vy­šľahol oheň z prúta, strávil jeho výhon­ky i ovocie, a niet už na ňom sil­ného prúta na vladár­ske žez­lo. Toto je žalo­spev a stal sa žalo­spevom.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

13 A teraz je za­sadený na púšti, vo vy­práh­lej zemi žíz­nivej.

Evanjelický

13 A teraz bol pre­sadený na púšť, do krajiny suchej a vy­pra­hnutej.

Ekumenický

13 Teraz bol pre­sadený na púšť, do krajiny suchej a vy­pra­hnutej.

Bible21

13 Teď je přesaze­na do pouště, do země su­ché a vy­prahlé.