RoháčekEzechiel15,3

Ezechiel 15:3

Či sa vez­me z neho drevo spraviť nejakú prácu? Či azda vez­mú z neho klin za­vesiť naň nejaký riad, akýkoľvek?


Verš v kontexte

2 Synu človeka, čo je viac drevo viniča než ktorékoľvek iné drevo? Čo jeho letorast, ktorý bol medzi stromami lesa? 3 Či sa vez­me z neho drevo spraviť nejakú prácu? Či azda vez­mú z neho klin za­vesiť naň nejaký riad, akýkoľvek? 4 Hľa, dáva sa na oheň, aby ho strávil. Oheň strávil oba jeho kon­ce, a jeho pro­stredok ohorel, či sa hodí na nejakú prácu?

späť na Ezechiel, 15

Príbuzné preklady Roháček

3 Či sa vez­me z neho drevo spraviť nejakú prácu? Či azda vez­mú z neho klin za­vesiť naň nejaký riad, akýkoľvek?

Evanjelický

3 Možno vziať z neho drevo a po­užiť ho na výrobok? Či vez­mú z neho klin na za­vesenie náčinia?

Ekumenický

3 Možno vziať z neho drevo a po­užiť ho na náradie? Či vez­mú z neho kolík na za­vesenie náčinia?

Bible21

3 Dá se z jejího dře­va něco uži­tečného vy­ro­bit? Udělají z něj aspoň ko­lík, na který se dá něco za­vě­sit?