EvanjelickýEzechiel15,3

Ezechiel 15:3

Možno vziať z neho drevo a po­užiť ho na výrobok? Či vez­mú z neho klin na za­vesenie náčinia?


Verš v kontexte

2 Človeče, o čo je vinič viac ako iné stromy, ako ratolesť medzi stromami lesa? 3 Možno vziať z neho drevo a po­užiť ho na výrobok? Či vez­mú z neho klin na za­vesenie náčinia? 4 Ohňu sa dáva na strávenie. Keď oheň strávil oba jeho kon­ce a jeho stred zo­tlel, či je súci na niečo?

späť na Ezechiel, 15

Príbuzné preklady Roháček

3 Či sa vez­me z neho drevo spraviť nejakú prácu? Či azda vez­mú z neho klin za­vesiť naň nejaký riad, akýkoľvek?

Evanjelický

3 Možno vziať z neho drevo a po­užiť ho na výrobok? Či vez­mú z neho klin na za­vesenie náčinia?

Ekumenický

3 Možno vziať z neho drevo a po­užiť ho na náradie? Či vez­mú z neho kolík na za­vesenie náčinia?

Bible21

3 Dá se z jejího dře­va něco uži­tečného vy­ro­bit? Udělají z něj aspoň ko­lík, na který se dá něco za­vě­sit?