RoháčekEster9,24

Ester 9:24

Lebo Háman, syn Ham­medatov, Agags­ký, protiv­ník všet­kých Židov, za­mýšľal o Židoch, aby ich za­hubil a hodil púr, to jest los, aby ich ro­zdr­til a za­hubil.


Verš v kontexte

23 A Židia to prijali, že budú robiť to, čo začali, a to, čo im na­písal Mar­doche­us. 24 Lebo Háman, syn Ham­medatov, Agags­ký, protiv­ník všet­kých Židov, za­mýšľal o Židoch, aby ich za­hubil a hodil púr, to jest los, aby ich ro­zdr­til a za­hubil. 25 Ale keď to prišlo pred kráľa, roz­kázal lis­tom, aby sa jeho zlost­ný úmysel, ktorý bol umys­lel proti Židom, ob­rátil na jeho hlavu, a tak ho obesili i jeho synov na šibenicu.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo Háman, syn Ham­medatov, Agags­ký, protiv­ník všet­kých Židov, za­mýšľal o Židoch, aby ich za­hubil a hodil púr, to jest los, aby ich ro­zdr­til a za­hubil.

Evanjelický

24 Lebo Hámán Agags­ký, syn Ham­medátov, protiv­ník všet­kých Židov, strojil ú­klady Židom, aby ich vy­hladil a za­hubil.

Ekumenický

24 Lebo Háman Agags­ký, syn Ham­medátov, protiv­ník všet­kých Židov, strojil ú­klady Židom, aby ich zničil, a hodil púr, totiž lós, aby ich vy­hladil.

Bible21

24 Onen arciži­do­bij­ce Ha­man, syn Ha­meda­ty Aga­gov­ce, si usmys­lel vy­hla­dit Ži­dy. Ho­dil si pur (ne­bo­li los), kdy je má zničit a vy­hla­dit.

RoháčekEster9,24