RoháčekEster9,23

Ester 9:23

A Židia to prijali, že budú robiť to, čo začali, a to, čo im na­písal Mar­doche­us.


Verš v kontexte

22 podľa dní, v ktorých mali Židia už po­koj od svojich ne­priateľov a podľa mesiaca, ktorý sa im ob­rátil z trápenia duše na radosť a zo smút­ku na dob­rý deň, aby ich svätili jako dni hodu a rados­ti a aby si na­vzájom po­sielali pôcty, čias­t­ky s­láv­nost­ného pokrmu, a dary chudob­ným. 23 A Židia to prijali, že budú robiť to, čo začali, a to, čo im na­písal Mar­doche­us. 24 Lebo Háman, syn Ham­medatov, Agags­ký, protiv­ník všet­kých Židov, za­mýšľal o Židoch, aby ich za­hubil a hodil púr, to jest los, aby ich ro­zdr­til a za­hubil.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

23 A Židia to prijali, že budú robiť to, čo začali, a to, čo im na­písal Mar­doche­us.

Evanjelický

23 Vtedy Židia prijali ako zvyk to, čo začali robiť, a to, čo im na­písal Mor­dochaj.

Ekumenický

23 Tak teda Židia prijali ako zvyk to, čo začali robiť, a to, čo im na­písal Mor­dochaj.

Bible21

23 Tak Ži­dé při­ja­li svá­tek, který teh­dy za­ča­li slavit a o kterém jim na­psal Mor­de­chaj:

RoháčekEster9,23