Roháček5. Mojžišova20,5

5. Mojžišova 20:5

Deuteronomium

A správ­covia budú hovoriť ľudu a po­vedia: Kto je tu taký, ktorý vy­stavil nový dom a ne­pos­vätil ho ešte? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a po­svätil by ho iný.


Verš v kontexte

4 Lebo Hos­podin, váš Bôh je to, ktorý ide s vami, aby bojoval za vás s vašimi ne­priateľmi, aby vás za­chránil. 5 A správ­covia budú hovoriť ľudu a po­vedia: Kto je tu taký, ktorý vy­stavil nový dom a ne­pos­vätil ho ešte? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a po­svätil by ho iný. 6 A kto je tu medzi vami taký, ktorý vy­sadil vinicu a ne­prev­zal jej ešte do obec­ného užit­ku od­dajúc pr­vú úrodu Hos­podinovi? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a nie­kto iný by ju pre­vzal do obec­ného užit­ku.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

5 A správ­covia budú hovoriť ľudu a po­vedia: Kto je tu taký, ktorý vy­stavil nový dom a ne­pos­vätil ho ešte? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a po­svätil by ho iný.

Evanjelický

5 Po­tom pred­stavení nech tak­to pre­hovoria k ľudu: Je tu nie­kto, kto vy­stavil nový dom, ale ešte ho ne­pos­vätil? Nech odíde a vráti sa domov, aby nezom­rel vo voj­ne; a nie­kto iný by ho po­svätil.

Ekumenický

5 Po­tom pre­hovoria k ľudu pred­stavení: Je tu nie­kto, kto si po­stavil nový dom a ešte ho ne­pos­vätil? Nech odíde a vráti sa domov, aby ne­padol vo voj­ne a nie­kto iný by dom po­svätil.

Bible21

5 Po­tom k lidu pro­mluví správ­cové: „Kdo po­stavil nový dům a ještě se tam nena­stěhoval? Ať se vrátí do­mů, aby snad ne­pa­dl v boji a nena­stěhoval se tam někdo jiný.