Roháček5. Mojžišova20,6

5. Mojžišova 20:6

Deuteronomium

A kto je tu medzi vami taký, ktorý vy­sadil vinicu a ne­prev­zal jej ešte do obec­ného užit­ku od­dajúc pr­vú úrodu Hos­podinovi? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a nie­kto iný by ju pre­vzal do obec­ného užit­ku.


Verš v kontexte

5 A správ­covia budú hovoriť ľudu a po­vedia: Kto je tu taký, ktorý vy­stavil nový dom a ne­pos­vätil ho ešte? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a po­svätil by ho iný. 6 A kto je tu medzi vami taký, ktorý vy­sadil vinicu a ne­prev­zal jej ešte do obec­ného užit­ku od­dajúc pr­vú úrodu Hos­podinovi? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a nie­kto iný by ju pre­vzal do obec­ného užit­ku. 7 A kto je tu taký, ktorý si za­snúbil ženu a ešte si jej ne­vzal? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a vzal by si ju nie­ktorý iný.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

6 A kto je tu medzi vami taký, ktorý vy­sadil vinicu a ne­prev­zal jej ešte do obec­ného užit­ku od­dajúc pr­vú úrodu Hos­podinovi? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a nie­kto iný by ju pre­vzal do obec­ného užit­ku.

Evanjelický

6 Kto vy­sadil vinicu a ne­prev­zal ju? Nech ide a vráti sa domov, aby nezom­rel vo voj­ne; a nie­kto iný pre­vzal by ju do úžit­ku!

Ekumenický

6 Je tu nie­kto, kto vy­sadil vinicu a ešte nezob­ral pr­vú úrodu? Nech odíde a vráti sa domov, aby ne­padol vo voj­ne a nie­kto iný by sa tešil z prvej úrody.

Bible21

6 Kdo vy­sázel vi­nici a ještě ne­oku­sil její ovo­ce? Ať se vrátí do­mů, aby snad ne­pa­dl v boji a její ovo­ce ne­oku­sil někdo jiný.