Roháček5. Mojžišova20,4

5. Mojžišova 20:4

Deuteronomium

Lebo Hos­podin, váš Bôh je to, ktorý ide s vami, aby bojoval za vás s vašimi ne­priateľmi, aby vás za­chránil.


Verš v kontexte

3 a po­vie im: Počuj, Iz­raelu, vy sa dnes blížite boju idúc proti svojim ne­priateľom. Nech sa neľaká vaše srd­ce, neboj­te sa a ne­strachuj­te sa ani sa ne­tras­te pred nimi. 4 Lebo Hos­podin, váš Bôh je to, ktorý ide s vami, aby bojoval za vás s vašimi ne­priateľmi, aby vás za­chránil. 5 A správ­covia budú hovoriť ľudu a po­vedia: Kto je tu taký, ktorý vy­stavil nový dom a ne­pos­vätil ho ešte? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a po­svätil by ho iný.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo Hos­podin, váš Bôh je to, ktorý ide s vami, aby bojoval za vás s vašimi ne­priateľmi, aby vás za­chránil.

Evanjelický

4 lebo Hos­podin, váš Boh, kráča s vami, aby bojoval za vás proti vašim ne­priateľom a aby vám po­mohol!

Ekumenický

4 Veď Hos­podin, váš Boh, ide s vami, bude bojovať za vás proti vašim ne­priateľom, aby vás za­chránil.

Bible21

4 Hos­po­din, váš Bůh, který vás před­chází, bude pro­ti vašim ne­přá­te­lům bo­jovat za vás a dá vám vítězství.“