Evanjelický5. Mojžišova20,5

5. Mojžišova 20:5

Deuteronomium

Po­tom pred­stavení nech tak­to pre­hovoria k ľudu: Je tu nie­kto, kto vy­stavil nový dom, ale ešte ho ne­pos­vätil? Nech odíde a vráti sa domov, aby nezom­rel vo voj­ne; a nie­kto iný by ho po­svätil.


Verš v kontexte

4 lebo Hos­podin, váš Boh, kráča s vami, aby bojoval za vás proti vašim ne­priateľom a aby vám po­mohol! 5 Po­tom pred­stavení nech tak­to pre­hovoria k ľudu: Je tu nie­kto, kto vy­stavil nový dom, ale ešte ho ne­pos­vätil? Nech odíde a vráti sa domov, aby nezom­rel vo voj­ne; a nie­kto iný by ho po­svätil. 6 Kto vy­sadil vinicu a ne­prev­zal ju? Nech ide a vráti sa domov, aby nezom­rel vo voj­ne; a nie­kto iný pre­vzal by ju do úžit­ku!

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

5 A správ­covia budú hovoriť ľudu a po­vedia: Kto je tu taký, ktorý vy­stavil nový dom a ne­pos­vätil ho ešte? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a po­svätil by ho iný.

Evanjelický

5 Po­tom pred­stavení nech tak­to pre­hovoria k ľudu: Je tu nie­kto, kto vy­stavil nový dom, ale ešte ho ne­pos­vätil? Nech odíde a vráti sa domov, aby nezom­rel vo voj­ne; a nie­kto iný by ho po­svätil.

Ekumenický

5 Po­tom pre­hovoria k ľudu pred­stavení: Je tu nie­kto, kto si po­stavil nový dom a ešte ho ne­pos­vätil? Nech odíde a vráti sa domov, aby ne­padol vo voj­ne a nie­kto iný by dom po­svätil.

Bible21

5 Po­tom k lidu pro­mluví správ­cové: „Kdo po­stavil nový dům a ještě se tam nena­stěhoval? Ať se vrátí do­mů, aby snad ne­pa­dl v boji a nena­stěhoval se tam někdo jiný.