Roháček5. Mojžišova10,18

5. Mojžišova 10:18

Deuteronomium

ktorý činí súd siroty a vdovy a miluje po­hos­tína dávajúc mu chlieb a odev.


Verš v kontexte

17 Lebo Hos­podin, váš Bôh, je Bohom bohov a Pánom pánov, sil­ný Bôh veľký, pre­moc­ný a strašný, ktorý nehľadí na osobu človeka ani ne­vez­me ú­plat­ného daru, 18 ktorý činí súd siroty a vdovy a miluje po­hos­tína dávajúc mu chlieb a odev. 19 Pre­to budete aj vy milovať po­hos­tína, lebo ste boli po­hos­tín­mi v Egypt­skej zemi.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 ktorý činí súd siroty a vdovy a miluje po­hos­tína dávajúc mu chlieb a odev.

Evanjelický

18 pri­sluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzin­ca a dáva mu chlieb i odev.

Ekumenický

18 ale za­stáva sirotu i vdovu, miluje cudzin­ca a dáva mu chlieb a odev.

Bible21

18 Zjednává právo si­ro­tku a vdově, mi­lu­je přis­těhoval­ce, a tak jej kr­mí a šatí.