Roháček5. Mojžišova10,19

5. Mojžišova 10:19

Deuteronomium

Pre­to budete aj vy milovať po­hos­tína, lebo ste boli po­hos­tín­mi v Egypt­skej zemi.


Verš v kontexte

18 ktorý činí súd siroty a vdovy a miluje po­hos­tína dávajúc mu chlieb a odev. 19 Pre­to budete aj vy milovať po­hos­tína, lebo ste boli po­hos­tín­mi v Egypt­skej zemi. 20 Hos­podina, svoj­ho Boha, sa budeš báť, jemu budeš slúžiť a jeho sa budeš lás­kou pridŕžať a na jeho meno budeš pri­sahať.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

19 Pre­to budete aj vy milovať po­hos­tína, lebo ste boli po­hos­tín­mi v Egypt­skej zemi.

Evanjelický

19 Pre­to miluj­te cudzin­ca, veď aj vy ste boli cudzin­cami v Egyp­te.

Ekumenický

19 Pre­to miluj­te aj cudzin­ca, lebo aj vy ste boli cudzin­cami v Egypte.

Bible21

19 Pro­to mi­lu­j­te přis­těhoval­ce – vž­dyť jste sami byli přis­těhoval­ci v Egyptě!