Bible21Deuteronomium10,18

Deuteronomium 10:18

Zjednává právo si­ro­tku a vdově, mi­lu­je přis­těhoval­ce, a tak jej kr­mí a šatí.


Verš v kontexte

17 Hos­po­din, váš Bůh, je Bůh bo­hů a Pán pánů, ve­liký, mo­cný a hroz­ný Bůh, ne­stranný a neúplatný. 18 Zjednává právo si­ro­tku a vdově, mi­lu­je přis­těhoval­ce, a tak jej kr­mí a šatí. 19 Pro­to mi­lu­j­te přis­těhoval­ce – vž­dyť jste sami byli přis­těhoval­ci v Egyptě!

späť na Deuteronomium, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 ktorý činí súd siroty a vdovy a miluje po­hos­tína dávajúc mu chlieb a odev.

Evanjelický

18 pri­sluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzin­ca a dáva mu chlieb i odev.

Ekumenický

18 ale za­stáva sirotu i vdovu, miluje cudzin­ca a dáva mu chlieb a odev.

Bible21

18 Zjednává právo si­ro­tku a vdově, mi­lu­je přis­těhoval­ce, a tak jej kr­mí a šatí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček