Roháček2. Kronická10,5

2. Kronická 10:5

A on im po­vedal: Dočkaj­te tri dni a potom prijdite zase ku mne. A tak od­išiel ľud.


Verš v kontexte

4 Tvoj otec spravil tvr­dým naše jar­mo, nuž teraz poľahči uj­múc z tvr­dej služby svoj­ho otca a s jeho ťažkého jar­ma, ktoré vzložil na nás, a budeme ti slúžiť. 5 A on im po­vedal: Dočkaj­te tri dni a potom prijdite zase ku mne. A tak od­išiel ľud. 6 Vtedy sa radil kráľ Rechabeám so star­cami, ktorí stávali pred Šalamúnom, jeho ot­com, kým žil, a po­vedal: Ako vy radíte, jakú dať od­poveď tomuto ľudu?

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 A on im po­vedal: Dočkaj­te tri dni a potom prijdite zase ku mne. A tak od­išiel ľud.

Evanjelický

5 On im však po­vedal: Vráťte sa ku mne o tri dni. A ľud od­išiel.

Ekumenický

5 Po­vedal im: Príďte si ku mne o tri dni po od­poveď. Nato sa ľud roz­išiel.

Bible21

5 „Vrať­te se ke mně za tři dny,“ od­po­věděl jim Re­cho­boám. Lid se tedy ro­ze­šel.