Ekumenický2. Kronická10,5

2. Kronická 10:5

Po­vedal im: Príďte si ku mne o tri dni po od­poveď. Nato sa ľud roz­išiel.


Verš v kontexte

4 Tvoj otec nám priťažil jar­mo, ty nám teraz zmier­ni ťažkú službu svoj­ho otca a tvr­dé jar­mo, čo na nás uvalil, a budeme ti slúžiť. 5 Po­vedal im: Príďte si ku mne o tri dni po od­poveď. Nato sa ľud roz­išiel. 6 Kráľ Rechabeám sa radil so star­cami, ktorí slúžili jeho ot­covi Šalamúnovi, kým ešte žil. Spýtal sa: Akú od­poveď mám podľa vás dať tomuto ľudu?

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 A on im po­vedal: Dočkaj­te tri dni a potom prijdite zase ku mne. A tak od­išiel ľud.

Evanjelický

5 On im však po­vedal: Vráťte sa ku mne o tri dni. A ľud od­išiel.

Ekumenický

5 Po­vedal im: Príďte si ku mne o tri dni po od­poveď. Nato sa ľud roz­išiel.

Bible21

5 „Vrať­te se ke mně za tři dny,“ od­po­věděl jim Re­cho­boám. Lid se tedy ro­ze­šel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček