Roháček2. Korintským5,17

2. Korintským 5:17

Takže ak je niekto v Kris­tovi, je novým stvorením; driev­ne po­minulo, hľa, všet­ko je nové.


Verš v kontexte

16 A tak my už od­teraz ne­známe ni­koho podľa tela. A jest­li sme aj po­znali Kris­ta podľa tela, ale teraz už viacej ne­známe. 17 Takže ak je niekto v Kris­tovi, je novým stvorením; driev­ne po­minulo, hľa, všet­ko je nové. 18 Ale to všet­ko z Boha, ktorý nás smieril sám so sebou skr­ze Ježiša Kris­ta a dal nám službu smierenia,

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 Takže ak je niekto v Kris­tovi, je novým stvorením; driev­ne po­minulo, hľa, všet­ko je nové.

Evanjelický

17 Pre­to ak je nie­kto v Kris­tovi, je nové stvorenie. Staré veci sa po­minuli, a hľa, na­stali nové.

Ekumenický

17 Pre­to ak je nie­kto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci po­minuli, na­stali nové.

Bible21

17 Kdo je v Kri­stu, je nové stvoření. Staré po­mi­nulo – hle, je tu nové!