Bible212. Korintským5,17

2. Korintským 5:17

Kdo je v Kri­stu, je nové stvoření. Staré po­mi­nulo – hle, je tu nové!


Verš v kontexte

16 Od nynějška již pro­to niko­ho ne­po­su­zuje­me těles­ně. I na Krista jsme kdy­si mě­li těles­ný názor, teď už ho ale zná­me ji­nak. 17 Kdo je v Kri­stu, je nové stvoření. Staré po­mi­nulo – hle, je tu nové! 18 A to všech­no je z Bo­ha, který nás se se­bou smířil skrze Krista a po­věřil nás, abychom slouži­li to­muto smíření.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 Takže ak je niekto v Kris­tovi, je novým stvorením; driev­ne po­minulo, hľa, všet­ko je nové.

Evanjelický

17 Pre­to ak je nie­kto v Kris­tovi, je nové stvorenie. Staré veci sa po­minuli, a hľa, na­stali nové.

Ekumenický

17 Pre­to ak je nie­kto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci po­minuli, na­stali nové.

Bible21

17 Kdo je v Kri­stu, je nové stvoření. Staré po­mi­nulo – hle, je tu nové!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček