Ekumenický2. Korintským5,17

2. Korintským 5:17

Pre­to ak je nie­kto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci po­minuli, na­stali nové.


Verš v kontexte

16 Pre­to od­teraz ni­koho ne­poz­náme podľa tela. Aj keď sme po­znali Kris­ta podľa tela, ale teraz už ne­poz­náme. 17 Pre­to ak je nie­kto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci po­minuli, na­stali nové. 18 To všet­ko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skr­ze Kris­ta a dal nám službu zmierenia.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 Takže ak je niekto v Kris­tovi, je novým stvorením; driev­ne po­minulo, hľa, všet­ko je nové.

Evanjelický

17 Pre­to ak je nie­kto v Kris­tovi, je nové stvorenie. Staré veci sa po­minuli, a hľa, na­stali nové.

Ekumenický

17 Pre­to ak je nie­kto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci po­minuli, na­stali nové.

Bible21

17 Kdo je v Kri­stu, je nové stvoření. Staré po­mi­nulo – hle, je tu nové!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček