Roháček2. Korintským5,18

2. Korintským 5:18

Ale to všet­ko z Boha, ktorý nás smieril sám so sebou skr­ze Ježiša Kris­ta a dal nám službu smierenia,


Verš v kontexte

17 Takže ak je niekto v Kris­tovi, je novým stvorením; driev­ne po­minulo, hľa, všet­ko je nové. 18 Ale to všet­ko z Boha, ktorý nás smieril sám so sebou skr­ze Ježiša Kris­ta a dal nám službu smierenia, 19 jako že Bôh bol v Kris­tovi mieriac so sebou svet, ne­počítajúc im ich hriechov a položil do nás slovo smierenia.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale to všet­ko z Boha, ktorý nás smieril sám so sebou skr­ze Ježiša Kris­ta a dal nám službu smierenia,

Evanjelický

18 A to všet­ko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kris­tovi a zveril nám službu zmierenia,

Ekumenický

18 To všet­ko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skr­ze Kris­ta a dal nám službu zmierenia.

Bible21

18 A to všech­no je z Bo­ha, který nás se se­bou smířil skrze Krista a po­věřil nás, abychom slouži­li to­muto smíření.