EvanjelickýŽalmy60,12

Žalmy 60:12

Či neza­vr­hol si nás ty, Bože a ne­vychádzaš s voj­mi našimi?


Verš v kontexte

11 Kto ma vo­vedie do ohradeného mes­ta? Kto za­vedie ma po Edóm?
12 Či neza­vr­hol si nás ty, Bože a ne­vychádzaš s voj­mi našimi?
13 Ty nám udeľ po­moc proti protiv­níkom; bo darom­ná je ľud­ská po­moc.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

12 Či nie si to ty, ó, Bože, ktorý si nás bol za­vr­hol a ne­vychádzal si, Bože, s našimi voj­skami?!

Evanjelický

12 Či neza­vr­hol si nás ty, Bože a ne­vychádzaš s voj­mi našimi?

Ekumenický

12 Či si nás ty sám, Bože, neza­vr­hol, a teda, Bože, nebudeš viesť naše zá­stupy?

Bible21

12 Kdo jiný než ty, Bože, jenž za­vrhls nás, ty, který s naši­mi šiky netáh­neš?