EvanjelickýŽalmy60,11

Žalmy 60:11

Kto ma vo­vedie do ohradeného mes­ta? Kto za­vedie ma po Edóm?


Verš v kontexte

10 Moáb mi je umývad­lom, na Edóm hodím svoju obuv, nad Filištín­skom víťaz­ne za­plesám.
11 Kto ma vo­vedie do ohradeného mes­ta? Kto za­vedie ma po Edóm?
12 Či neza­vr­hol si nás ty, Bože a ne­vychádzaš s voj­mi našimi?

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

11 Kto ma vo­vedie do ohradeného mes­ta? Kto ma sprevodí až do Edoma?

Evanjelický

11 Kto ma vo­vedie do ohradeného mes­ta? Kto za­vedie ma po Edóm?

Ekumenický

11 Kto ma vo­vedie do opev­neného mes­ta? Kto ma za­vedie do Edóm­ska?

Bible21

11 Kdo mě do­pro­vodí do hrazeného města? Kdo mě do Edo­mu po­ve­de?