EvanjelickýŽalmy51,20

Žalmy 51:20

Pre­ukáž dob­ro Si­onu vo svojej priaz­ni, vy­buduj múry Jeruzalema!


Verš v kontexte

19 Bohu milou obeťou je duch skrúšený; Ty, Bože, ne­pohŕdaš srd­com skrúšeným a zdr­veným.
20 Pre­ukáž dob­ro Si­onu vo svojej priaz­ni, vy­buduj múry Jeruzalema!
21 Po­tom si obľúbiš správ­ne obete, zápaly a celožer­tvy; vtedy budú obetovať jun­ce na Tvojom ol­tári.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

20 Čiň dob­re Si­onu vo svojej lás­kavos­ti! Vy­stav múry Jeruzalema!

Evanjelický

20 Pre­ukáž dob­ro Si­onu vo svojej priaz­ni, vy­buduj múry Jeruzalema!

Ekumenický

20 Svojou priazňou pre­ukáž dob­ro Si­onu, vy­buduj múry Jeruzalema!

Bible21

20 Ve své dob­ro­tě smi­luj se nad Sionem, zdi Je­ruzalé­ma znovu vy­stavěj!