EvanjelickýŽalmy51,21

Žalmy 51:21

Po­tom si obľúbiš správ­ne obete, zápaly a celožer­tvy; vtedy budú obetovať jun­ce na Tvojom ol­tári.


Verš v kontexte

19 Bohu milou obeťou je duch skrúšený; Ty, Bože, ne­pohŕdaš srd­com skrúšeným a zdr­veným.
20 Pre­ukáž dob­ro Si­onu vo svojej priaz­ni, vy­buduj múry Jeruzalema!
21 Po­tom si obľúbiš správ­ne obete, zápaly a celožer­tvy; vtedy budú obetovať jun­ce na Tvojom ol­tári.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

21 Vtedy sa ti budú ľúbiť obeti spraved­livos­ti, zápal a cel­ková obeť; vtedy budú obetovať jun­cov na tvojom ol­tári.

Evanjelický

21 Po­tom si obľúbiš správ­ne obete, zápaly a celožer­tvy; vtedy budú obetovať jun­ce na Tvojom ol­tári.

Ekumenický

21 Po­tom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celo­st­né obety. Vtedy budú obetovať býčky na tvojom ol­tári.

Bible21

21 Teh­dy si za­líbíš obě­ti sprave­dlnosti – zápalné obě­ti bez vady, tehdy se znovu bu­dou obětovat býci­na tvém ol­táři.