EvanjelickýSudcov6,3

Sudcov 6:3

Kedykoľvek Iz­rael­ci za­siali, prišli Mid­ján­ci a Amálékov­ci a synovia východu proti nim.


Verš v kontexte

2 Keď ruka Mid­ján­cov ťažko doliehala na Iz­rael, pris­pôsobili si Iz­rael­ci k ob­rane pred Mid­ján­cami hor­ské trh­liny, jas­kyne a pev­nos­ti. 3 Kedykoľvek Iz­rael­ci za­siali, prišli Mid­ján­ci a Amálékov­ci a synovia východu proti nim. 4 Pri­tiah­li a utáborili sa proti nim a zničili úrodu krajiny až tam, kde sa ide do Gazy, a nezanechali nijaké po­traviny v Iz­raeli, ani ov­ce, ani voly, ani os­ly.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 A bývalo, že keď po­sial Iz­rael, prišiel hore Madian a Amalech i synovia východu a prišli na neho.

Evanjelický

3 Kedykoľvek Iz­rael­ci za­siali, prišli Mid­ján­ci a Amálékov­ci a synovia východu proti nim.

Ekumenický

3 Len čo Iz­raeliti do­končili sej­bu, prišli k nim Mid­jánčania, Amálekovia a východ­né kmene.

Bible21

3 Kdyko­li Iz­rael za­sel, při­táh­li Mi­dián­ci a Amale­kov­ci s východní­mi náro­dy a přepad­li jej.