EkumenickýSudcov6,3

Sudcov 6:3

Len čo Iz­raeliti do­končili sej­bu, prišli k nim Mid­jánčania, Amálekovia a východ­né kmene.


Verš v kontexte

2 Moc Mid­jánčanov dep­tala Iz­raelitov. Iz­raeliti si z obavy pred Mid­jánčan­mi pri­pravili útočis­ká v horských rok­linách, jas­kyniach a v strmých skalis­kách. 3 Len čo Iz­raeliti do­končili sej­bu, prišli k nim Mid­jánčania, Amálekovia a východ­né kmene. 4 Utáborili sa oproti nim a pus­tošili úrodu krajiny až po ob­lasť, ktorou sa vchádza do Gazy. Ne­ponechali v Izraeli ani po­traviny, ani ov­ce, ani voly, ani os­ly.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 A bývalo, že keď po­sial Iz­rael, prišiel hore Madian a Amalech i synovia východu a prišli na neho.

Evanjelický

3 Kedykoľvek Iz­rael­ci za­siali, prišli Mid­ján­ci a Amálékov­ci a synovia východu proti nim.

Ekumenický

3 Len čo Iz­raeliti do­končili sej­bu, prišli k nim Mid­jánčania, Amálekovia a východ­né kmene.

Bible21

3 Kdyko­li Iz­rael za­sel, při­táh­li Mi­dián­ci a Amale­kov­ci s východní­mi náro­dy a přepad­li jej.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček