EvanjelickýSkutky28,9

Skutky 28:9

Skutky apoštolov

Ako sa to stalo, pri­chádzali aj os­tat­ní, ktorí boli na os­trove chorí, a uzdravoval ich.


Verš v kontexte

8 Otec toh­to Pub­lia ležal práve v horúčke a čer­vien­ke. Pavel vošiel k ne­mu, po­mod­lil sa a položiac ruky naňho, uzdravil ho. 9 Ako sa to stalo, pri­chádzali aj os­tat­ní, ktorí boli na os­trove chorí, a uzdravoval ich. 10 Títo si nás pre­to aj veľmi ctili a pri našom od­chode dali nám všet­ko po­treb­né.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď sa to stalo, pri­chádzali aj os­tat­ní na os­trove, ktorí boli ne­moc­ní, a boli uzdravení,

Evanjelický

9 Ako sa to stalo, pri­chádzali aj os­tat­ní, ktorí boli na os­trove chorí, a uzdravoval ich.

Ekumenický

9 Keď sa to stalo, pri­chádzali aj ďalší chorí z ostrova a ozdraveli.

Bible21

9 Po té udá­losti za­ča­li při­cházet i ostatní ne­mo­cní z toho os­t­rova a byli uz­dravováni.