EkumenickýSkutky28,9

Skutky 28:9

Skutky apoštolov

Keď sa to stalo, pri­chádzali aj ďalší chorí z ostrova a ozdraveli.


Verš v kontexte

8 Pub­li­ov otec práve vtedy ležal chorý; mal ú­plavicu s horúčkou. Pavol vošiel k nemu, po­mod­lil sa, položil naňho ruky a uzdravil ho. 9 Keď sa to stalo, pri­chádzali aj ďalší chorí z ostrova a ozdraveli. 10 Tí nás za­hr­nuli mnohými poc­tami, a keď sme od­chádzali, dali nám, čo sme po­trebovali.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď sa to stalo, pri­chádzali aj os­tat­ní na os­trove, ktorí boli ne­moc­ní, a boli uzdravení,

Evanjelický

9 Ako sa to stalo, pri­chádzali aj os­tat­ní, ktorí boli na os­trove chorí, a uzdravoval ich.

Ekumenický

9 Keď sa to stalo, pri­chádzali aj ďalší chorí z ostrova a ozdraveli.

Bible21

9 Po té udá­losti za­ča­li při­cházet i ostatní ne­mo­cní z toho os­t­rova a byli uz­dravováni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček