RoháčekSkutky28,9

Skutky 28:9

Skutky apoštolov

A keď sa to stalo, pri­chádzali aj os­tat­ní na os­trove, ktorí boli ne­moc­ní, a boli uzdravení,


Verš v kontexte

8 A stalo sa, že otec Pub­li­ov ležal trápený horúčkou a čer­vien­kou, ku ktorému vošiel Pavel, po­mod­lil sa, vzložil na neho ruky a uzdravil ho. 9 A keď sa to stalo, pri­chádzali aj os­tat­ní na os­trove, ktorí boli ne­moc­ní, a boli uzdravení, 10 ktorí nás i mnohými cťami ctili, a keď sme sa mali od­plaviť, na­klád­li, čo bolo treba na cestu.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď sa to stalo, pri­chádzali aj os­tat­ní na os­trove, ktorí boli ne­moc­ní, a boli uzdravení,

Evanjelický

9 Ako sa to stalo, pri­chádzali aj os­tat­ní, ktorí boli na os­trove chorí, a uzdravoval ich.

Ekumenický

9 Keď sa to stalo, pri­chádzali aj ďalší chorí z ostrova a ozdraveli.

Bible21

9 Po té udá­losti za­ča­li při­cházet i ostatní ne­mo­cní z toho os­t­rova a byli uz­dravováni.