EvanjelickýSkutky28,5

Skutky 28:5

Skutky apoštolov

Ale on striasol zvierat­ko do ohňa a nič zlé sa mu ne­stalo.


Verš v kontexte

4 Keď domorod­ci videli, že mu to zvierat­ko visí na ruke, hovorili medzi sebou: Ten­to človek je iste vrah, keď mu tres­tajúca spravod­livosť nedop­raje života, hoci sa práve za­chránil z mora. 5 Ale on striasol zvierat­ko do ohňa a nič zlé sa mu ne­stalo. 6 Očakávali, že opuch­ne alebo naraz pad­ne mŕt­vy. Keď však dlho čakali a videli, že sa mu nič zlé ne­stalo, zmenili svoju mien­ku o ňom a hovorili, že je bohom.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale on striasol zviera do ohňa, a ne­stalo sa mu nič zlého.

Evanjelický

5 Ale on striasol zvierat­ko do ohňa a nič zlé sa mu ne­stalo.

Ekumenický

5 On ho však striasol do ohňa a nič sa mu ne­stalo.

Bible21

5 Pavel však hada setřá­sl do ohně a nic zlého se mu ne­stalo.