EkumenickýSkutky28,5

Skutky 28:5

Skutky apoštolov

On ho však striasol do ohňa a nič sa mu ne­stalo.


Verš v kontexte

4 Keď domorod­ci uvideli, ako mu had visí na ruke, hovorili si: Ten­to človek je iste vrah; hoci sa za­chránil pred morom, tres­tajúca spravod­livosť mu nedop­raje žiť. 5 On ho však striasol do ohňa a nič sa mu ne­stalo. 6 Oni čakali, že čo­skoro opuch­ne alebo pad­ne mŕt­vy. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mien­ku a hovorili, že je boh.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale on striasol zviera do ohňa, a ne­stalo sa mu nič zlého.

Evanjelický

5 Ale on striasol zvierat­ko do ohňa a nič zlé sa mu ne­stalo.

Ekumenický

5 On ho však striasol do ohňa a nič sa mu ne­stalo.

Bible21

5 Pavel však hada setřá­sl do ohně a nic zlého se mu ne­stalo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček