RoháčekSkutky28,5

Skutky 28:5

Skutky apoštolov

Ale on striasol zviera do ohňa, a ne­stalo sa mu nič zlého.


Verš v kontexte

4 A jako videli bar­bari zviera, že visí s jeho ruky, hovorili si medzi sebou: Ten­to človek je is­tot­ne vrah, ktorému, hoci sa za­chránil z mora, nedala po­msta žiť. 5 Ale on striasol zviera do ohňa, a ne­stalo sa mu nič zlého. 6 Oni však očakávali, že opuch­ne alebo že pad­ne razom mŕt­vy. Ale keď za­veľa čakali a videli, že sa mu len nič zlého nedeje, zmenili svoju mien­ku a vraveli, že je boh.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale on striasol zviera do ohňa, a ne­stalo sa mu nič zlého.

Evanjelický

5 Ale on striasol zvierat­ko do ohňa a nič zlé sa mu ne­stalo.

Ekumenický

5 On ho však striasol do ohňa a nič sa mu ne­stalo.

Bible21

5 Pavel však hada setřá­sl do ohně a nic zlého se mu ne­stalo.