EvanjelickýSkutky28,1

Skutky 28:1

Skutky apoštolov

Keď sme sa za­chránili, vtedy sme sa do­zvedeli, že sa os­trov volá Mal­ta.


Verš v kontexte

1 Keď sme sa za­chránili, vtedy sme sa do­zvedeli, že sa os­trov volá Mal­ta. 2 Domorod­ci sa správali k nám ne­obyčaj­ne prívetivo; roz­ložili totiž vat­ru, vzali nás všet­kých medzi seba, keďže začalo pršať a bolo chlad­no. 3 Keď Pavel naz­bieral veľa raždia a kládol ho na vat­ru, vy­liez­la zmija, utekajúc pred horúčavou, a za­chytila sa mu o ruku.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

1 A keď sme už boli za­chránení, vtedy sme po­znali, že sa os­trov volá Melita.

Evanjelický

1 Keď sme sa za­chránili, vtedy sme sa do­zvedeli, že sa os­trov volá Mal­ta.

Ekumenický

1 Keď sme sa za­chránili, do­zvedeli sme sa, že os­trov sa volá Mal­ta.

Bible21

1 Když jsme se za­chráni­li, zjisti­li jsme, že se ten os­t­rov jmenuje Mal­ta.