EvanjelickýPríslovia20,5

Príslovia 20:5

Rada v srd­ci človeka je ako hl­boké vody, ale roz­um­ný muž z nej načer­pá.


Verš v kontexte

4 Lenivec v jeseni ne­orie. Keď po­tom za žat­vy hľadá, niet ničoho.
5 Rada v srd­ci človeka je ako hl­boké vody, ale roz­um­ný muž z nej načer­pá.
6 Mnohí sa chvália svojou dob­rotou, ale kto náj­de spoľah­livého muža?

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

5 Rada v srd­ci muža je ako hlboké vody; ale umný muž ju vy­váži.

Evanjelický

5 Rada v srd­ci človeka je ako hl­boké vody, ale roz­um­ný muž z nej načer­pá.

Ekumenický

5 Zámery v srdci človeka sú hl­boké vody, roz­um­ný človek z nich čer­pá.

Bible21

5 Rada v srd­ci člověka je voda hluboká, kdo je ro­zumný, ji umí načerpat.