EvanjelickýPríslovia20,6

Príslovia 20:6

Mnohí sa chvália svojou dob­rotou, ale kto náj­de spoľah­livého muža?


Verš v kontexte

5 Rada v srd­ci človeka je ako hl­boké vody, ale roz­um­ný muž z nej načer­pá.
6 Mnohí sa chvália svojou dob­rotou, ale kto náj­de spoľah­livého muža?
7 Spravod­livý kráča vo svojej bez­úhon­nos­ti, blaho­slavené budú jeho deti po ňom.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

6 Mnohý človek sa stret­ne s mužom, ktorý mu pre­ukáže nejaké milosrdenstvo; ale ver­ného muža spoľah­livého kto naj­de?

Evanjelický

6 Mnohí sa chvália svojou dob­rotou, ale kto náj­de spoľah­livého muža?

Ekumenický

6 Mnoho ľudí sa chváli svojou ver­nosťou, ale ktože náj­de spoľah­livého muža?

Bible21

6 Svou vlastní od­daností se kdekdo holedbá, věrného muže však aby po­hledal.