EvanjelickýPríslovia13,11

Príslovia 13:11

Rých­lo zís­kaný majetok sa zmenší, ale kto zbiera po hŕs­t­ke, rozm­nožuje ho.


Verš v kontexte

10 Človek pýchou vy­voláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múd­rosť.
11 Rých­lo zís­kaný majetok sa zmenší, ale kto zbiera po hŕs­t­ke, rozm­nožuje ho.
12 Pred­lžované očakávanie spôsobuje v srd­ci bôľ, ale spl­nená túžba je stromom života.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 Majetok, hriešne nadobud­nutý, sa bude umenšovať; ale ten, kto sbiera rukou, rozm­noží.

Evanjelický

11 Rých­lo zís­kaný majetok sa zmenší, ale kto zbiera po hŕs­t­ke, rozm­nožuje ho.

Ekumenický

11 Nečest­ne nadobud­nutý majetok sa stráca, no tomu, čo ho po troche zbiera, sa zväčší.

Bible21

11 Rych­le nabyté jmění se rych­le rozuteče, kdo shro­mažďuje po hrstkách, zbo­hatne.