EvanjelickýPríslovia12,10

Príslovia 12:10

Spravod­livý po­zná po­treby svoj­ho dobyt­ka, ale srd­ce bez­božných je ukrut­né.


Verš v kontexte

9 Lepšie je byť ne­váženým, a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným, a mať nedos­tatok chleba.
10 Spravod­livý po­zná po­treby svoj­ho dobyt­ka, ale srd­ce bez­božných je ukrut­né.
11 Kto si ob­rába pole, bude mať do­sť chleba, ale kto sa zháňa po már­nos­tiach, ne­má roz­um.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Spraved­livý zná dušu svoj­ho hoväda a pečuje oň, ale srd­ce bez­božných je ukrut­né.

Evanjelický

10 Spravod­livý po­zná po­treby svoj­ho dobyt­ka, ale srd­ce bez­božných je ukrut­né.

Ekumenický

10 Spravod­livý po­zná po­treby svoj­ho dobyt­ka, lež vnút­ro bez­božníkov je neľútost­né.

Bible21

10 Sprave­dlivý cítí i s dobytčetem, srdce da­re­báků je ale bez­citné.