RoháčekPríslovia12,10

Príslovia 12:10

Spraved­livý zná dušu svoj­ho hoväda a pečuje oň, ale srd­ce bez­božných je ukrut­né.


Verš v kontexte

9 Lepší je ne­vážený, ktorý má sluhu, ako ten, kto sa robí sláv­nym a ne­má chleba.
10 Spraved­livý zná dušu svoj­ho hoväda a pečuje oň, ale srd­ce bez­božných je ukrut­né.
11 Ten, kto ob­rába svoju zem, na­sýti sa chleba; ale ten, kto na­sleduje za­háľačov, je bez roz­umu.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Spraved­livý zná dušu svoj­ho hoväda a pečuje oň, ale srd­ce bez­božných je ukrut­né.

Evanjelický

10 Spravod­livý po­zná po­treby svoj­ho dobyt­ka, ale srd­ce bez­božných je ukrut­né.

Ekumenický

10 Spravod­livý po­zná po­treby svoj­ho dobyt­ka, lež vnút­ro bez­božníkov je neľútost­né.

Bible21

10 Sprave­dlivý cítí i s dobytčetem, srdce da­re­báků je ale bez­citné.