EvanjelickýPríslovia12,11

Príslovia 12:11

Kto si ob­rába pole, bude mať do­sť chleba, ale kto sa zháňa po már­nos­tiach, ne­má roz­um.


Verš v kontexte

10 Spravod­livý po­zná po­treby svoj­ho dobyt­ka, ale srd­ce bez­božných je ukrut­né.
11 Kto si ob­rába pole, bude mať do­sť chleba, ale kto sa zháňa po már­nos­tiach, ne­má roz­um.
12 Pev­nosť zlých bude zničená, ale koreň spravod­livých po­tr­vá.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 Ten, kto ob­rába svoju zem, na­sýti sa chleba; ale ten, kto na­sleduje za­háľačov, je bez roz­umu.

Evanjelický

11 Kto si ob­rába pole, bude mať do­sť chleba, ale kto sa zháňa po már­nos­tiach, ne­má roz­um.

Ekumenický

11 Kto ob­rába svoje pole, má chleba nados­tač, kto sa však zháňa za zbytočnosťami, stratil roz­um.

Bible21

11 Kdo ob­dělává po­le, na­sytí se chlebem, kdo ztra­til ro­zum, honí vi­di­ny.