Bible21Přísloví12,10

Přísloví 12:10

Sprave­dlivý cítí i s dobytčetem, srdce da­re­báků je ale bez­citné.


Verš v kontexte

9 Lépe být přehlížen, ale mít služebníka, než tvářit se důleži­tě a nemít na chle­ba.
10 Sprave­dlivý cítí i s dobytčetem, srdce da­re­báků je ale bez­citné.
11 Kdo ob­dělává po­le, na­sytí se chlebem, kdo ztra­til ro­zum, honí vi­di­ny.

späť na Přísloví, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Spraved­livý zná dušu svoj­ho hoväda a pečuje oň, ale srd­ce bez­božných je ukrut­né.

Evanjelický

10 Spravod­livý po­zná po­treby svoj­ho dobyt­ka, ale srd­ce bez­božných je ukrut­né.

Ekumenický

10 Spravod­livý po­zná po­treby svoj­ho dobyt­ka, lež vnút­ro bez­božníkov je neľútost­né.

Bible21

10 Sprave­dlivý cítí i s dobytčetem, srdce da­re­báků je ale bez­citné.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček