EvanjelickýPieseň3,1

Pieseň 3:1

Na svojom lôžku som za nocí hľadala toho, ktorého zo srd­ca ľúbim; hľadala som ho, ale som ho nenašla.


Verš v kontexte

1 Na svojom lôžku som za nocí hľadala toho, ktorého zo srd­ca ľúbim; hľadala som ho, ale som ho nenašla.
2 Vstanem a obeh­nem mes­to, ulice i námes­tia; po­hľadám toho, ktorého zo srd­ca ľúbim; hľadala som ho, ale nenašla.
3 Našli ma strážcovia, čo chodia po mes­te. Ne­videli ste toho, ktorého zo srd­ca ľúbim?

späť na Pieseň, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Na svojej loži po nociach hľadala som toho, ktorého miluje moja duša; hľadala som ho, ale som ho nenašla.

Evanjelický

1 Na svojom lôžku som za nocí hľadala toho, ktorého zo srd­ca ľúbim; hľadala som ho, ale som ho nenašla.

Ekumenický

1 Na svojom lôžku som po nociach hľadala toho, ktorého ľúbi moja duša. Hľadala som ho, ale som ho nenašla.

Bible21

1 Na lůžku jsem touži­la za no­cípo tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenaš­la.