RoháčekPieseň3,1

Pieseň 3:1

Na svojej loži po nociach hľadala som toho, ktorého miluje moja duša; hľadala som ho, ale som ho nenašla.


Verš v kontexte

1 Na svojej loži po nociach hľadala som toho, ktorého miluje moja duša; hľadala som ho, ale som ho nenašla.
2 Nože tedy nech vstanem a obídem po mes­te; po námes­tiach a po uliciach budem hľadať toho, ktorého miluje moja duša. Hľadala som ho, ale som ho nenašla.
3 Našli ma strážcovia, ktorí ob­chádzajú po mes­te. Či ste nevideli toho, ktorého miluje moja duša?

späť na Pieseň, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Na svojej loži po nociach hľadala som toho, ktorého miluje moja duša; hľadala som ho, ale som ho nenašla.

Evanjelický

1 Na svojom lôžku som za nocí hľadala toho, ktorého zo srd­ca ľúbim; hľadala som ho, ale som ho nenašla.

Ekumenický

1 Na svojom lôžku som po nociach hľadala toho, ktorého ľúbi moja duša. Hľadala som ho, ale som ho nenašla.

Bible21

1 Na lůžku jsem touži­la za no­cípo tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenaš­la.