EvanjelickýMatúš7,29

Matúš 7:29

Evanjelium podľa Matúša

lebo ich učil ako ten, kto má moc, a nie ako ich zákon­níci.


Verš v kontexte

27 A prišiel príval, pri­valili sa rieky, strh­li sa vet­ry, narazili na ten dom i padol a jeho pád bol veľký. 28 Keď Ježiš do­končil tieto reči, zá­stupy sa veľmi divili Jeho učeniu, 29 lebo ich učil ako ten, kto má moc, a nie ako ich zákon­níci.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

29 lebo ich učil ako taký, ktorý má p­rávo a moc, a nie ako ich zákon­níci.

Evanjelický

29 lebo ich učil ako ten, kto má moc, a nie ako ich zákon­níci.

Ekumenický

29 Učil ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákon­níci.

Bible21

29 Učil je to­tiž jako ten, kdo má zmo­cnění, a ne jako znal­ci Písma.