RoháčekMatúš7,29

Matúš 7:29

Evanjelium podľa Matúša

lebo ich učil ako taký, ktorý má p­rávo a moc, a nie ako ich zákon­níci.


Verš v kontexte

27 A spus­til sa lejak a prišly rieky, a za­vialy vet­ry a za­vadily o ten dom, a pad­nul a jeho pád bol veliký. 28 A stalo sa, keď do­končil Ježiš tieto reči, že žas­ly zá­stupy nad jeho učením, 29 lebo ich učil ako taký, ktorý má p­rávo a moc, a nie ako ich zákon­níci.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

29 lebo ich učil ako taký, ktorý má p­rávo a moc, a nie ako ich zákon­níci.

Evanjelický

29 lebo ich učil ako ten, kto má moc, a nie ako ich zákon­níci.

Ekumenický

29 Učil ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákon­níci.

Bible21

29 Učil je to­tiž jako ten, kdo má zmo­cnění, a ne jako znal­ci Písma.