EvanjelickýLukáš12,11

Lukáš 12:11

Evanjelium podľa Lukáša

A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vr­ch­nos­ti, ne­tráp­te sa, ako a čím sa brániť alebo čo hovoriť;


Verš v kontexte

10 A každému, kto po­vie slovo proti Synovi človeka, sa od­pus­tí, ale kto sa rúhal Duchu Svätému, tomu sa ne­od­pus­tí. 11 A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vr­ch­nos­ti, ne­tráp­te sa, ako a čím sa brániť alebo čo hovoriť; 12 lebo Duch Svätý vás práve v tú hodinu na­učí, čo hovoriť.

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a pred vr­ch­nos­ti, ne­staraj­te sa, jako alebo čo máte po­vedať na svoju ob­ranu alebo čo máte riecť;

Evanjelický

11 A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vr­ch­nos­ti, ne­tráp­te sa, ako a čím sa brániť alebo čo hovoriť;

Ekumenický

11 Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vr­ch­nos­ti, ne­tráp­te sa, ako a čím sa budete brániť,

Bible21

11 Když vás po­vedou do shro­máždění a před vrch­nosti a vlá­dy, ne­sta­rej­te se, čím a jak se má­te há­jit a co ří­kat.