EvanjelickýLukáš12,12

Lukáš 12:12

Evanjelium podľa Lukáša

lebo Duch Svätý vás práve v tú hodinu na­učí, čo hovoriť.


Verš v kontexte

11 A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vr­ch­nos­ti, ne­tráp­te sa, ako a čím sa brániť alebo čo hovoriť; 12 lebo Duch Svätý vás práve v tú hodinu na­učí, čo hovoriť. 13 Po­vedal Mu ktosi zo zá­stupu: Maj­stre, po­vedz môj­mu bratovi, aby si podelil so mnou dedičs­tvo!

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

12 lebo Svätý Duch vás na­učí v tú is­tú hodinu, čo treba po­vedať.

Evanjelický

12 lebo Duch Svätý vás práve v tú hodinu na­učí, čo hovoriť.

Ekumenický

12 lebo Duch Svätý vás v tej chvíli po­učí, čo máte hovoriť.

Bible21

12 Duch svatý vás v tu chví­li naučí, co má­te říci.“