Bible21Lukáš12,11

Lukáš 12:11

Když vás po­vedou do shro­máždění a před vrch­nosti a vlá­dy, ne­sta­rej­te se, čím a jak se má­te há­jit a co ří­kat.


Verš v kontexte

10 Každé­mu, kdo řekne slovo pro­ti Synu člověka, bude odpuštěno, ale to­mu, kdo by se rouhal Du­chu svaté­mu, odpuštěno ne­bu­de. 11 Když vás po­vedou do shro­máždění a před vrch­nosti a vlá­dy, ne­sta­rej­te se, čím a jak se má­te há­jit a co ří­kat. 12 Duch svatý vás v tu chví­li naučí, co má­te říci.“

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a pred vr­ch­nos­ti, ne­staraj­te sa, jako alebo čo máte po­vedať na svoju ob­ranu alebo čo máte riecť;

Evanjelický

11 A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vr­ch­nos­ti, ne­tráp­te sa, ako a čím sa brániť alebo čo hovoriť;

Ekumenický

11 Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vr­ch­nos­ti, ne­tráp­te sa, ako a čím sa budete brániť,

Bible21

11 Když vás po­vedou do shro­máždění a před vrch­nosti a vlá­dy, ne­sta­rej­te se, čím a jak se má­te há­jit a co ří­kat.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček