EkumenickýLukáš12,11

Lukáš 12:11

Evanjelium podľa Lukáša

Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vr­ch­nos­ti, ne­tráp­te sa, ako a čím sa budete brániť,


Verš v kontexte

10 Každému, kto po­vie slovo proti Synovi človeka, bude od­pus­tené. Tomu však, kto sa bude rúhať Duchu Svätému, sa ne­od­pus­tí. 11 Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vr­ch­nos­ti, ne­tráp­te sa, ako a čím sa budete brániť, 12 lebo Duch Svätý vás v tej chvíli po­učí, čo máte hovoriť.

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a pred vr­ch­nos­ti, ne­staraj­te sa, jako alebo čo máte po­vedať na svoju ob­ranu alebo čo máte riecť;

Evanjelický

11 A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vr­ch­nos­ti, ne­tráp­te sa, ako a čím sa brániť alebo čo hovoriť;

Ekumenický

11 Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vr­ch­nos­ti, ne­tráp­te sa, ako a čím sa budete brániť,

Bible21

11 Když vás po­vedou do shro­máždění a před vrch­nosti a vlá­dy, ne­sta­rej­te se, čím a jak se má­te há­jit a co ří­kat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček