EvanjelickýJózua18,12

Józua 18:12

Na sever­nej strane hranica začína pri Jor­dáne, po­tom stúpa sever­ne od hrebeňa jerišs­ké ho, ďalej stúpa na západ na po­horie a končí v púšti pri Bét-Ávene;


Verš v kontexte

11 A pri­padol lós na kmeň Ben­jamín podľa jeho čeľadí. Jeho vy­losované územie pad­lo medzi po­tom­kov Júdových a Jozefových. 12 Na sever­nej strane hranica začína pri Jor­dáne, po­tom stúpa sever­ne od hrebeňa jerišs­ké ho, ďalej stúpa na západ na po­horie a končí v púšti pri Bét-Ávene; 13 od­tiaľ hranica tiah­ne ku Lúzu, južne od hrebeňa pri Lúze - to jest pri Bételi; po­tom hranica zo­stupuje do At­rót-Ádáru na po­horie južne od dol­ného Bét­chorónu;

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

12 A hranica im bola po sever­nej strane od Jor­dána, a hranica išla hore ku strane Jericha od severa a od­tiaľ išla hore prez vr­chy na západ, k moru, a vy­chádzala na púšť Bét-ávena.

Evanjelický

12 Na sever­nej strane hranica začína pri Jor­dáne, po­tom stúpa sever­ne od hrebeňa jerišs­ké ho, ďalej stúpa na západ na po­horie a končí v púšti pri Bét-Ávene;

Ekumenický

12 Na sever­nej strane sa hranica začína pri Jor­dáne, stúpa k horskému hrebeňu sever­ne od Jericha, ďalej stúpa na západ na po­horie a končí sa v púšti pri Bét-Ávene.

Bible21

12 Na se­verní straně za­číná je­jich hranice u Jordánu, odkud pokračuje přes se­verní svah Je­ri­cha, směřuje na západ do hor a sahá až k bet-aven­ské pouš­ti.