RoháčekJózua18,12

Józua 18:12

A hranica im bola po sever­nej strane od Jor­dána, a hranica išla hore ku strane Jericha od severa a od­tiaľ išla hore prez vr­chy na západ, k moru, a vy­chádzala na púšť Bét-ávena.


Verš v kontexte

11 A vy­šiel hore los po­kolenia synov Ben­jaminových po ich čeľadiach. A územie ich losu vy­šlo medzi synov Júdových a medzi synov Jozefových. 12 A hranica im bola po sever­nej strane od Jor­dána, a hranica išla hore ku strane Jericha od severa a od­tiaľ išla hore prez vr­chy na západ, k moru, a vy­chádzala na púšť Bét-ávena. 13 Od­tiaľ prešla hranica do Lúza, ku strane Lúza na juh, to je Bét-el. A hranica so­stupovala do Atarót-ad­dára pop­ri vr­chu, ktorý je od juhu Dol­ného Bét-chorona.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

12 A hranica im bola po sever­nej strane od Jor­dána, a hranica išla hore ku strane Jericha od severa a od­tiaľ išla hore prez vr­chy na západ, k moru, a vy­chádzala na púšť Bét-ávena.

Evanjelický

12 Na sever­nej strane hranica začína pri Jor­dáne, po­tom stúpa sever­ne od hrebeňa jerišs­ké ho, ďalej stúpa na západ na po­horie a končí v púšti pri Bét-Ávene;

Ekumenický

12 Na sever­nej strane sa hranica začína pri Jor­dáne, stúpa k horskému hrebeňu sever­ne od Jericha, ďalej stúpa na západ na po­horie a končí sa v púšti pri Bét-Ávene.

Bible21

12 Na se­verní straně za­číná je­jich hranice u Jordánu, odkud pokračuje přes se­verní svah Je­ri­cha, směřuje na západ do hor a sahá až k bet-aven­ské pouš­ti.