EvanjelickýJonáš1,16

Jonáš 1:16

Tu mužov za­chvátil ne­smier­ny strach pred Hos­podinom, i obetovali Mu obeť a za­viazali sa sľub­mi.


Verš v kontexte

14 Po­tom volali na Hos­podina: Ach, Hos­podine, nedaj nám za­hynúť pre život toh­to muža a ne­uvaľ na nás ne­vin­ne preliatu krv. Lebo Ty, Hos­podine, si urobil, ako sa Ti páčilo. 15 Nato chytili Jonáša, hodili ho do mora a ono pre­stalo zúriť. 16 Tu mužov za­chvátil ne­smier­ny strach pred Hos­podinom, i obetovali Mu obeť a za­viazali sa sľub­mi.

späť na Jonáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A mužovia sa báli Hos­podina veľkou bázňou a obetovali Hos­podinovi bit­nú obeť a sľubovali sľuby.

Evanjelický

16 Tu mužov za­chvátil ne­smier­ny strach pred Hos­podinom, i obetovali Mu obeť a za­viazali sa sľub­mi.

Ekumenický

16 Mužov za­chvátila veľká bázeň pred Hos­podinom. Obetovali Hos­podinovi obetu a za­viazali sa sľub­mi.

Bible21

16 Mužů se zmo­cni­la ve­liká bázeň před Hos­po­di­nem. Obětova­li Hos­po­di­nu a za­váza­li se mu sli­by.